Được đăng bởi khách

Quảng Bình nhận hơn 82 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon

thời gian đăng bài:2023-12-05 03:18:25

Hoạt động mua bán tín chỉ carbon; việc chi trả nguồn thu cho các chủ rừng là vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp nhận được sự quan tâm của đại biểu tại kỳ họp thứ 12,ảngBìnhnhậnhơntỷđồngtừbántínchỉ HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dựa trên Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải (bán tín chỉ carbon) và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ chuyển nhượng 10,2 triệu tấn CO2 vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD).

Quảng Bình nhận hơn 82 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon - 1

Từ nguồn thu tín chỉ carbon năm 2023 sẽ chi trả cho các chủ rừng cũng như UBND các xã (Ảnh: Nhật Anh).

Từ đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương sẽ nhận được 51,5 triệu USD từ Quỹ Carbon thông qua IBRD, sau đó điều phối gần 50 triệu USD đến các tỉnh theo quy định.

Theo ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, trong chương trình thí điểm, địa phương này sẽ chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn CO2 trong giai đoạn 2023-2025 và được phân bổ khoảng 235 tỷ đồng.

Kết quả, nguồn thu từ tín chỉ carbon năm 2023 của Quảng Bình là 82,4 tỷ đồng (cao thứ 2 trong 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ). Từ nguồn phân bổ, sẽ chi trả cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 10 tỷ đồng; chủ rừng là tổ chức 58,4 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng chi trả cho UBND các xã.

Nội dung chi trả bao gồm: hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính; hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải khí nhà kính (bảo vệ rừng tự nhiên, khoán bảo vệ rừng tự nhiên, các biện pháp lâm sinh); hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế; công tác quản lý.

Để khai thác tiềm năng tạo tín chỉ carbon rừng và tận dụng thời cơ tham gia vào thị trường tín chỉ carbon rừng, sắp tới, ngành nông nghiệp Quảng Bình sẽ đánh giá diện tích hợp lệ và ước tính tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính, từ việc thực hiện các hoạt động trồng rừng mới trên địa bàn theo tiêu chuẩn quốc tế về tạo tín chỉ carbon.

Sở NN&PTNT Quảng Bình đang tranh thủ sự hướng dẫn thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ của Bộ NN&PTNT để xây dựng phương án, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng địa phương thực hiện việc chi trả kinh phí tận tay chủ rừng theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng sẽ xây dựng kế hoạch để khai thác tiềm năng và tận dụng thời cơ tham gia vào thị trường tín chỉ carbon rừng hiện đang được thế giới rất quan tâm.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết