Được đăng bởi khách

【game nổ hũ cho ios】Công bố kết quả kiểm tra chính sách phòng chống tham nhũng ở Hải Phòng

thời gian đăng bài:2023-12-09 12:16:38

Chiều 8/12,ôngbốkếtquảkiểmtrachínhsáchphòngchốngthamnhũngởHảiPhògame nổ hũ cho ios Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (Trưởng đoàn Kiểm tra) chủ trì hội nghị.

Theo Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành nhiều văn bản liên quan nội dung này.

Công bố kết quả kiểm tra chính sách phòng chống tham nhũng ở Hải Phòng - 1

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đặng Phước).

Thành ủy Hải Phòng cũng đã chỉ đạo thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Điển hình, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành hơn 50 nghị quyết, quyết định, UBND thành phố đã ban hành hơn 750 quyết định về quản lý, sử dụng đất, trong đó có gần 20 văn bản triển khai thực hiện Luật Đất đai theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,…

Trong lĩnh vực đấu thầu, hơn 10 nghị quyết, quyết định của HĐND, Thường trực HĐND thành phố và nhiều văn bản khác của UBND thành phố cũng được ban hành, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, hạn chế vi phạm trong đấu thầu.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong đó đã hoàn thành 3/4 kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát về nội dung này.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm khắc phục trong thời gian tới.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (Trưởng đoàn kiểm tra), ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành, tổ chức thực hiện, góp phần hạn chế sơ hở, bất cập dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Công bố kết quả kiểm tra chính sách phòng chống tham nhũng ở Hải Phòng - 2

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đặng Phước).

Ông Trạc cũng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quan tâm chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng…

Thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

Tập thể này cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát các văn bản pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu làm rõ và xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu, ban hành chính sách pháp luật có thiết sót, sơ hở, bất cập; chậm phát hiện, xử lý không kịp thời những sơ hở, bất cập trong văn bản pháp luật đã ban hành.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết