Được đăng bởi khách

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus uống cà phê ở Cột cờ Hà Nội

thời gian đăng bài:2023-11-10 07:48:37

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus uống cà phê ở Cột cờ Hà Nội (Video: Minh Quang).

ủtướngPhạmMinhChínhvàThủtướngBelarusuốngcàphêởCộtcờHàNộ

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết