Được đăng bởi khách

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang bị kỷ luật

thời gian đăng bài:2023-11-20 13:26:53

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có thông báo kết quả kiểm tra,ótrưởngbanTổchứcTỉnhủyKiênGiangbịkỷluậ xử lý kỷ luật một số cá nhân thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo đó, cơ quan kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Kiên Giang đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Mường, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang và bà Trần Thị Gấm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp, Đào tạo và Chính sách cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Mường với vai trò là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, đã thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân. 

Vi phạm của ông Mường là nghiêm trọng. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông này bằng hình thức cảnh cáo.  

Cơ quan kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Kiên Giang xác định, bà Trần Thị Gấm với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, trưởng phòng, đã thiếu gương mẫu, lợi dụng vị trí công tác để tác động ngân hàng cho người khác vay và sau đó mượn tiền của người đi vay, gây bức xúc dẫn đến có đơn tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân. 

Bà Gấm bị UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tại Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy xác định ông Lê Minh Trung với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý, trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ còn một số trường hợp thực hiện chưa đảm bảo quy trình, quy định; quản lý, sử dụng tài chính còn sai phạm.

Ông Trung còn thiếu gương mẫu, làm trái quy định về quản lý tài sản công.

Vi phạm của ông Trung làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung bằng hình thức cảnh cáo.

Cơ quan kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Đảng ủy Ban quản lý khu kinh tế tỉnh giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6/2023; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 4 cá nhân có liên quan.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết