Được đăng bởi khách

Hà Nội đề nghị cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm khắc phục hạn chế

thời gian đăng bài:2023-11-25 08:04:41

Ngày 8/12,àNộiđềnghịcánbộđượclấyphiếutínnhiệmkhắcphụchạnchế phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, căn cứ Nghị quyết số 96 của Quốc hội, HĐND thành phố, tại kỳ họp này HĐND thành phố đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 cán bộ giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.

"HĐND thành phố đề nghị các cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thật tốt các trọng trách được HĐND thành phố và cử tri, Nhân dân giao phó",Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết thêm, tại kỳ họp, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và báo cáo giải trình, bổ sung của UBND TP Hà Nội, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi và tổ chức, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua...

Nhiều nghị quyết chuyên đề được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này, trong đó có những nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới; tổng biên chế hành chính sự nghiệp; sáp nhập thôn, tổ dân phố; danh mục thu hồi đất; hệ số điều chỉnh giá đất; danh mục dịch vụ sự nghiệp công...

"Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô",Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chỉ rõ.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực.  

Đồng thời, ông Tuấn đề nghị UBND thành phố tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp vào các nội dung của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội và các báo cáo quan trọng khác để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của thành phố.

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi, căn cơ, lâu dài, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết